STAD OOSTENDE HEEFT OPNIEUW STROOIPLAN KLAAR

Ook deze winter heeft Stad Oostende een strooiplan klaar. De Stadsdiensten volgen nauwgezet de weersvoorspellingen om waar nodig de strooiploeg in te zetten. Op die manier kan iedereen – automobilisten, fietsers en voetgangers – veilig de baan op.

Gladde wegen tijdens de wintermaanden kunnen heel wat miserie veroorzaken. Denk maar aan de vele fietsers en voetgangers die het vriesweer moeten trotseren op weg naar het werk of naar school. Maar ook het autoverkeer kan flink in de knoop geraken. Stad Oostende heeft daarom opnieuw een strooiplan klaar zodat iedereen veilig de baan op kan.

Tijdens de winterperiode volgen de Stadsdiensten nauwgezet de weersvoorspellingen. Op die manier kan ingeschat worden of, waar en wanneer de strooidiensten moeten ingezet worden. Het strooiplan bestaat uit twee fasen.

In fase 1 worden alle busroutes (preventief) gestrooid, enkele vaste locaties zoals de invalswegen, schoolomgevingen en alle vrijliggende fietsroutes. Daarvoor worden twee camions ingezet en een ploeg van een zestiental personeelsleden. De ronde wordt afgewerkt vóór 6.30 uur. Bij slechtere weersomstandigheden gaat fase 2 van start. Dan wordt er op de locaties uit de eerste fase opnieuw gestrooid en komen ook alle verkeersassen binnen de wijken aan bod. Er gaat dan ook extra personeel aan de slag.

De Stad kan uiteraard niet overal strooien. Hoofdwegen, bus- en schoolroutes krijgen voorrang. En voor het sneeuwvrij maken van het voetpad is elke bewoner zélf verantwoordelijk. Senioren en hulpbehoevenden kunnen wel een beroep doen op het sneeuwruimteam. Registreren kan op www.oostende.be/sneeuwruimen.

Stad Oostende beschikt over een zout- en pekelvoorraad die bewaard wordt op diverse locaties in de stad. Zo kan er snel in actief worden geschoten vanuit de verschillende wijken. Voor één route wordt zo’n 5 à 6 ton zout gebruikt, in extreme gevallen zelfs tot 8 ton. Daarnaast heeft ook het Vlaams Gewest een strooidienst om de gewestwegen zoals de Elisabethlaan en de Duinkerkseweg ijsvrij te maken.

▼ Like & Share ▼

You cannot copy content of this page