ONMENSELIJKE REGLEMENT MOET ANDERS!

Transitwoningen zijn een belangrijke schakel in de hulpverlening. Een goede begeleiding van de bewoners naar een nieuwe woning zijn essentieel. Maar we onderstrepen met nadruk, dat een transitwoning geenszins een gevangenis mag zijn. Het huishoudelijke reglement voor de gebruik van een transitwoning met name artikel 7 is zonder enige twijfel onwettig en is tevens in strijd met de persoonlijkheidsrechten van de mens aldus de gebruikers.

ARTIKEL 7 van het huishoudelijke reglement stelt: “Teneinde de privacy te waarborgen mag er geen bezoek ontvangen worden in de woning. Onder bezoek verstaan we familiaal en vriendenbezoek die niet bijdragen tot de ondersteuning en begeleiding van de bewoner. Bij het niet naleven zal de bewoner ingebreke gesteld worden”.

Als Onafhankelijke Burgerpartij in Oostende zijn wij verontwaardigd over een meest onmenselijke aanpak voor mensen die reeds alles verloren hebben. Wij zijn tevens onder de indruk, dat dit reglement werd goedgekeurd in de Gemeenteraad van 29 augustus 2022. Met recht stellen wij dan ook de vraag, al dan niet de raadsleden wel weten wat zij in de gemeenteraad goedkeuren. Worden de talrijke dossiers van de raadsleden gelezen, en op mogelijke fouten gecontroleerd?

De gemeenteraad van Oostende beschikt over tal ven juristen die een politieke mandaat kregen. Je zou kunnen stellen, dat zij de foutjes er uit kunnen halen. Maar dit gebeurd dus in de realiteit niet meer. PRO-actief Oostende wil de rechtmatigheid weer aan zijn recht verhelpen. Wij streven vooral naar een meer menselijke aanpak.

Familieleden die NIET op bezoek mogen komen, is onmenselijk en niet van deze wereld. Zelf in de gevangenissen mogen familieleden en vrienden op bezoek gaan. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met de andere bewoners. Maar dat is ook bij een huurappartement op de vrije markt van toepasing.

Om deze redenen vragen wij via een verzoekschrift aan de gemeenteraad een wijziging van artikel 7 van het huishoudelijke regelement voor het gebruik van een transitwoning. -2- Laten wij afsluiten met een meest belangrijke opmerking. Een transitwoning is voor de gebruikers niet gratis.

Waarborg Unit/kamer: € 500 / Waarborg sleutel: € 25 /Tarief elektriciteit: € 0,39 per Kwh Transithuis Gebruik kamer Gebruik Unit Waterverbruik Maand 1 € 6/dag € 8/dag € 0,65/dag Maand 2 € 7/dag € 10/dag € 0,65/dag Maand 3 € 8/dag € 12/dag € 0,65/dag Maand 4 tem 6(Mits verlenging) € 10/dag € 16/dag € 0,65/dag. Waardoor wij aldus van een huurovereenkomst moeten spreken. (BRON STAD OOSTENDE)

“Van een moeder die tijdelijk in een transitwoning verblijft, vragen haar dakloze zoon die tot op de onderbroek doorweekt is en geen slaapplaats heeft weg te sturen is ONMENSELIJK en tevens juridisch NIET afdwingbaar! Dan zou je kunnen vragen om voor eigen kind de koord klaar te hangen. ”. Aldus: partijvoorzitter Wyffels René

De gemeenteraad zal zich VANDAAG moeten buigen over dit onmenselijke en onwettige reglement. Wij zijn alvast goede hoop, dat wij een meer menselijke oplossing kunnen vinden. 

▼ Like & Share ▼

You cannot copy content of this page