GENERATIE ROOKVRIJ MAAR EEN EERSTE STAP

Burgerpartij PRO-actief tevreden over de ondertekening van de “Generatie Rookvrij’ charter in Oostende. Echter kan het maar een eerste stap zijn, naar de gezondheid van kinderen en jongeren.

Eind 2019 richtte de burgerpartij reeds een verzoekschrift aan het stadsbestuur om alcoholgebruik op speel en sportpleinen te verbieden.  Dit voorstel kreeg vanuit de bevolking applaus. Een grote meerderheid kon zich vinden dat speelpleinen en of sportpleinen voor de kinderen en jongeren een gezonde omgeving moet zijn. Na de ondertekening van het charter dat de sportpleinen een rookvrije omgeving moeten worden, benadrukt de burgerpartij nogmaals de vordering tot uitbreiding naar alcoholverbod.

Wij willen geenszins een verbod-partij zijn, maar zullen de problematieken ook niet ontkennen. Wij denken voornamelijk aan de gezondheid van onze kinderen en jongeren. Dan moeten wij ook durven de rode-lijn doortrekken”. Aldus: Wyffels René

De burgerpartij is van overtuiging, dat er genoeg andere plaatsen zijn in Oostende waar je alcohol kan drinken. Maar is ook heel duidelijk, dat wij meer plaatsen moeten creëren waar jongeren moeten kunnen samenkomen zonder voor overlast te zorgen. Het is volgens de middenveldpartij dus geen eenzijdig verhaal, maar veel meer moet het hand in hand gaan.

In Vlaanderen dronken de meeste jongeren tussen 12 en 18 jaar al ooit alcohol en gemiddeld startten ze daarmee op hun veertiende (Rosiers et al., 2019a). Hoewel wettelijk niet toegestaan, hebben toch 4 op de 10 jongeren onder de zestien jaar al alcohol gedronken. Jongeren zijn nochtans goed op de hoogte van de wetgeving. Maar liefst 96% weet dat alcohol verboden is onder de 16 jaar.

De frequentie en de hoeveelheid van alcoholgebruik neemt toe met de leeftijd. Terwijl 29% van de 12-14-jarigen ooit al alcohol dronk, stijgt dit naar 71% bij de 15-16-jarigen. Maar zeker ook het vermelden waard is dat 20% van de 17-18-jarigen nog nooit alcohol dronk.

Riskante drinkpatronen zoals dagelijks drinken, regelmatig dronken zijn of bingedrinken komen het meest voor in de oudste leeftijdsgroepen. De wetenschappelijke norm voor bingedrinken is 4 standaardglazen voor vrouwen en 6 standaardglazen voor mannen in een tijdspanne van 2 uur (let wel, dit is een norm voor volwassenen). Wekelijks of vaker bingedrinken komt voor bij 8% van de 17-18-jarigen.

Het Uitgaansonderzoek van VAD (Rosiers et al., 2019b) toont aan dat alcohol de belangrijkste partydrug is en blijft. In dit onderzoek is meer dan de helft (69%) van de onderzoekspopulatie tussen 15 en 30 jaar. 98% van de uitgaanders dronk het voorbije jaar alcohol. 70% deed dit regelmatig (minstens één keer per week). 25% van de uitgaanders deed wekelijks of vaker aan bingedrinken.

De burgerpartij schreef hieromtrent inmiddels een open-brief aan alle raadsleden, om ze attent te maken voor de gevaren van alcoholgebruik bij jongeren en kinderen. De brief mikt op meer aandacht en vraagt de raadsleden hun verantwoordelijkheid te willen opnemen.


WIJ VRAGEN HET AAN ONZE LEZERS.

Alcoholverbod op speelpleinen ?

View Results

Loading ... Loading ...
▼ Like & Share ▼

You cannot copy content of this page