HAVEN OOSTENDE Jaarverslag 2022

Haven Oostende zet in op  continuïteit, groei en tewerkstelling binnen vijf pijlers: Blauwe Economie, Lift-on Lift-off & Bulk & Project Cargo, Cruises & Roll-on-roll-off, Circulaire Industrie en de Visserijsector. Deze sectoren worden verder uitgebouwd op basis van twee fundamenten: prioriteitstelling van veiligheid, gezondheid en milieu en als tweede het ondersteunen van innovatie en ontwikkeling.

De noodzakelijke inhaalbeweging op het vlak van veiligheid en onderhoud van de infrastructuur gaat hand in hand met uitstekende financiële resultaten en het uitrollen van de strategie.

In 2022 behaalde Haven Oostende het beste financiële resultaat vóór belastingen sinds 1998: € 1 763 468. Het financiële resultaat vóór belastingen van de voorbije vier jaar overtreft ruim de resultaten van de voorgaande 16 jaar samen! Het beleid maakt dus verdere investeringen en groei mogelijk, wat leidt tot stijgende tewerkstelling in de regio. In cijfers 450 extra jobs sinds 2019, waarbij de verwachtende tewerkstellingen bij Columbi Salmon werden opgenomen.

Charlotte Verkeyn, Voorzitter Haven Oostende: “De successen tonen aan dat de strategie die in 2019 uitgestippeld werd haar vruchten afwerpt. We blijven investeren in Haven Oostende om haar continuïteit en die van haar dochterondernemingen te verzekeren. Dit is noodzakelijk voor het verder aantrekken van nieuwe bedrijven en maritieme trafieken om de werkgelegenheid nog een boost te geven en kijken daarvoor binnen en buiten Europa.”

450 extra jobs sinds 1919 in 4-jaar.

Dirk Declerck, CEO – Gedelegeerd Bestuurder Haven Oostende: “Een actieve en proactieve benadering van de markt heeft geleid tot voor het derde jaar op rij het beste financiële resultaat van de voorbije 15 jaar. Dit biedt verder ruimte voor investeringen. Tevens zetten we onze inhaalbeweging op het vlak van veiligheid & onderhoud verder. In 2023 zullen wij ons onverminderd inzetten voor de creatie van watergebonden jobs en welvaart. We streven ernaar om nog meer investeerders aan te trekken en onze maritieme trafieken verder uit te bouwen.”

Meer PRO-Actief moet actief bedwingen.

Bart Tommelein, Voorzitter REBO & Burgemeester Stad Oostende: “Sinds de acquisitie van REBO nv in 2019 werd de offshore windterminal geherpositioneerd naar een polyvalente zwaarlastterminal en deze strategie blijkt succesvol. REBO investeert dit jaar ongeveer 3,5 miljoen euro in een loods van 6 900 m² om nog meer trafieken aan te trekken.”

De maritieme trafieken stegen met 1%.

Het blijkt als een succesverhaal, maar bij grondige analyse is er nog werk aan de winkel. Een stijging van de maritieme trafieken met liefst 1% is een vooruitgang, maar meer niet. In 2022 mochten we 6 cruiseschepen verwelkomen in de Haven van Oostende, in 2023 een verwachting van 9 cruiseschepen. Ook Columbi Salmon het Noorse bedrijf omtrent zalmkweek werd opgenomen in het jaarverslag. Het blijkt toch allemaal een beetje opgeblazen, en aan de realiteit voorbij geschipperd. Aldus: Wyffels René

De haven van Oostende maakt een nodige inhaalbeweging, dit is goed voor Oostende. Echter moet toch ook rekening gehouden worden met de investeringen en de werkelijke winstmarge.

Haven Oostende:  JAARVERLSAG 2022

▼ Like & Share ▼

You cannot copy content of this page